Häradskärsgatan 7, Box 1529, 581 15 Linköping | 013-35 55 50 | info@larssonoffsettryck.se

VAD VI GÖR

Vi är ett fullservicetryckeri och trycker det mesta. Med hela produktionskedjan i huset kan vi garantera slutprodukter med hög kvalitet till rätt pris, som dessutom levereras till rätt plats på rätt dag!

OFFSETTRYCK, DIGITALTRYCK & STORFORMAT

Vi gör ungefär allt det du tänker dig att ett tryckeri ska göra, och lite till.

Tryckteknikerna vi använder oss av är framförallt offset-, och digitaltryck. Offsettryck är en tryckteknik där informationen överförs från en tryckplåt till trycksakens material via en gummiduksbeklädd cylinder ("offset"). Fördelarna med offsettryck är bland annat högre tryckkvalité samt snabbare och billigare produktion vid större upplagor. I digitaltryck används inga tryckplåtar vilket medför att ändringar kan göras sent i produktionen. Upplagan är torr och klar för direkt distribution eller för efterbearbetning i samma stund som den kommer ur maskinen. Per ark är oftast tryckkostnaden högre vid digitaltryck än vid offsettryck, men startkostnaden är i stället mycket lägre. Digitaltryck lämpar sig väl för mindre upplagor, provutgåvor, utgåvor med individuell anpassning och andra liknande produkter. Digitaltryck kan möjliggöra för en utgivare att hålla många böcker "i lager" utan någon större lagerkostnad. Efterfrågat tryck görs då vid behov. Samma teknik används för att underlätta återkommande inköp av exempelvis visitkort, brevpapper, kuvert och andra standardtrycksaker. Storformatstryck innebär bl.a. banners, posters, trade show graphics, murals, ljuslådefilm, bildekaler, construction plans, backdrops etc. Wide format printers usually employ some variant of inkjet or toner based technology to produce the printed image; and are more economical than other print methods such as screen printing for most short-run (low quantity) print projects, depending on print size, run length (quantity of prints per single original), and the type of substrate or print medium.

Tryck i storformat printas ofta på rulle som matas kontinuerligt istället för individuella ark.

  • Foto: Ola Olson

  • Foto: Ola Olson

  • Foto: Ola Olson

  • Foto: Ola Olson

  • Foto: Ola Olson

  • Foto: Ola Olson

  • Foto: Ola Olson

  • Foto: Ola Olson

  • Foto: Ola Olson

  • Foto: Ola Olson

Example image

PREPRESS & WEB TO PRINT

Prepress är ett samlingsbegrepp på det arbete som sker före själva tryckningen. Vår prepressavdelning ser till att era tryckfiler anpassas och förbereds på absolut bästa sätt innan tryck. Vi gör också originaljobb och sättningar. Vi har möjligheten att skapa en skräddarsydd webbshop åt ert företag med ett litet eller stort antal produkter. Produkter kan även bestå av mallar för t.ex. visitkort där användare själva fyller i vilka uppgifter som ska finnas med, samtidigt som en förhandsvisning i realtid visar exakt hur slutprodukten kommer att se ut.

Example image

EFTERBEHANDLING, LAGER & DISTRIBUTION

Bigning Inbindning Falsning Hålning Häftning Laminering Skärning Wirebindning