Häradskärsgatan 7, Box 1529, 581 15 Linköping | 013-35 55 50 | info@larssonoffsettryck.se

MILJÖ & KVALITET

Vi säkerställer en konsekvent hög kvalitet och miljöanpassning

För att visa att vi kan leverera högsta kvalitet på trycksakerna och samtidigt erbjuda en miljöanpassad produktion är vi certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, Svanen och FSC. Detta innebär att vi håller en jämn och standardiserad produktionskvalitet och kan erbjuda dig klimatkompenserade trycksaker.

Example image

KLIMATNEUTRALT TRYCKERI

Vi har gjort en klimatberäkning för våra utsläpp 2015 enligt FN:s riktlinjer (GHG-protokollet). Första steget för oss blev att växla till ”grön el” (Vattenkraft), det reducerar klimatutsläppet från vår verksamhet med drygt 60%! Vi kommer vidare att arbeta med olika åtgärder för att minska våra koldioxidutsläpp på längre sikt.

Som en del i vårt miljöarbete har vi valt att klimatkompensera för vårt nettoöverskott av koldioxid, detta innebär att vi kan kalla oss ett klimatneutralt tryckeri.

Klimatkompensationen förmedlas av Tricorona som arbetar med projekt över hela världen med fokus på förnyelsebar energi och energieffektivitet. När man kompenserar sina koldioxidutsläpp hjälper man till att finansiera utvecklingen av förnybar energiproduktion i utvecklingsländer världen över. Konkret sker detta genom att dessa projekt ersätter fossila kraftverk. Dessa förnybara energiprojekt skapar verkliga utsläppsminskningar i dag, samtidigt som de minskar världens beroende av fossila bränslen i framtiden. Alla Tricoronas projekt är godkända av FN i enlighet med Kyoto Protokollets Clean Development Mechanism (CDM). Vår klimatkompensation går för närvarande till ett vindkraftsprojekt i Rajastan i Indien.

Example image

SVANEN

Ett Svanenmärkt tryckeri är ett tryckeri som har fått en Svanlicens för tryckeriets produktion av trycksaker. Tryckeriet har visat att det uppfyller en rad miljökrav, som innebär att produktionen tillhör de minst miljöbelastande. Kraven omfattar i första hand tryckprocessen och det papper och kemikalier som tryckeriet använder. Svanen premierar produktion som gör det enklare att återvinna trycksaker.

Ett Svanenmärkt tryckeri har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan. Det handlar om att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt och ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ. (Från Nordisk Miljömärkning's Kriteriedokument 41, version 4.4)

Example image

FSC

FSC® är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council®.

FSC:s märke visar vilka produkter som gjorts av virke från FSC certifierad skog. Det gör att du kan känna dig trygg med att dessa produkter har tillverkats på ett ansvarsfullt sätt. Genom att köpa FSC-märkta produkter stärker du också intresset för ett ansvarstagande bruk av världens skogar. (Från FSC-sweden's hemsida)

Kontakta oss för mer information om vilka FSC-certifierade produkter vi har att erbjuda.

Example image

FTI

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att just förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.

Producentansvaret är ett regelverk som har tillkommit för att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle för framtiden. Det ställer krav på att producenten säkerställer att förbrukade förpackningar som tillförs svensk marknad samlas in och återvinns på ett miljömässigt godtagbart sätt. Att producenten skall samråda med berörda kommuner om insamlingssystemet. Att producenten lämnar uppgifter om mängden förpackningar som tillförts den svenska marknaden samt om insamlingsverksamheten, återvinningen och materialutnyttjandet av förpackningarna till Naturvårdsverket. (Från FTI's hemsida)

Example image

AAA - BISNODE KREDITVÄRDIGHET

Vi är mycket stolta över vårt höga kreditbetyg. Det bygger på Bisnodes kreditvärderingssystem som är världens äldsta och mest ansedda. Systemet betygssätter ett företags betalningsförmåga utifrån en mängd beslutsregler. Att driva ett kreditvärdigt företag kräver tid, engagemang och hårt arbete. Vi hoppas att du inser värdet av att anlita, handla från eller samarbeta med ett kreditvärdigt företag.

ISO 9001

ISO 9001 är ett ledningssystem för kvalitet. Eller rättare sagt, det är en samling standarder som handlar om ett företags kvalitetsprocesser i alla dess olika skepnader. Allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov. (Från swedish standards institute's hemsida)

ISO 14001

ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader. (Från swedish standards institute's hemsida)