LÄMNA MATERIAL

Vår FTP-uppladdning är för tillfället ur funktion. Kontakta Martin Larsson på 013 - 35 55 54 eller martin@larssonoffsettryck.se för att lämna material.

ATT SKAPA TRYCKFÄRDIGA ORIGINAL

Vi föredrar alltid PDF-original framför övriga dokumentformat för att i så stor mån som möjligt
säkerställa att trycksakerna i slutänden blir som du har tänkt dig. För att vi ska kunna styra
färgerna rätt i tryckpressen vill vi att du använder de standardiserade ISO-profilerna:
för obestruket papper FOGRA47 och för bestruket FOGRA39. Om du exporterar från Adobe
InDesign, se till så att färgkonverteringen är inställd till "Konvertera till mål (bevara värden)".
Dokumentet bör även ha skärmärken samt minst 3mm utfall runtom.

Om du ska trycka en folder, skicka gärna dokumentet som uppslag. För flersidiga broschyrer,
kataloger, böcker och liknande, skicka dokumentet med separerade sidor. Har du några
frågor eller funderingar, kontakta Martin Larsson på 013 - 35 55 54, eller någon annan
på prepressavdelningen.